Rurik Ahlberg
Kunnanjohtaja
Kommundirektör
Mayor
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
rurik.ahlberg@mustasaari.fi
rurik.ahlberg@korsholm.fi
rurik.ahlberg@korsholm.fi
+358 6 327 7146
+358 40 594 7970

Jaana Ahlholm
Kotouttamisohjaaja
Integrationshandledare
Integration supervisor
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
jaana.ahlholm@mustasaari.fi
jaana.ahlholm@korsholm.fi
jaana.ahlholm@korsholm.fi
+358 44 4240 390

Päivi Elina Alasjärvi
Kielenkääntäjä
Översättare
Translator
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
paivi.alasjarvi@mustasaari.fi
paivi.alasjarvi@korsholm.fi
paivi.alasjarvi@korsholm.fi
+358 6 327 7148
+358 44 424 9277

Mikael Alaviitala
Kehitysjohtaja
Utvecklingsdirektör
Development Director
Kuntakehitys
Kommunutveckling
Municipal development
mikael.alaviitala@mustasaari.fi
mikael.alaviitala@korsholm.fi
mikael.alaviitala@korsholm.fi
+358 6 327 7127
+358 44 727 1210

Roger Andersson
ATK-tukihenkilö
IT-stödperson
IT support
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
roger.andersson@mustasaari.fi
roger.andersson@korsholm.fi
roger.andersson@korsholm.fi
+358 6 327 7174
+358 50 518 1221

Ben Antell
Tekninen johtaja
Teknisk direktör
Technical director
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
ben.antell@mustasaari.fi
ben.antell@korsholm.fi
ben.antell@korsholm.fi
+358 6 327 7199
+358 50 69618

Christina Aro
Palveluneuvoja
Servicerådgivare
Service advisor
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
christina.aro@mustasaari.fi
christina.aro@korsholm.fi
christina.aro@korsholm.fi
+358 6 327 7128
+358 44 424 9207

Annika Aspholm
Oppilasasioiden sihteeri
Sekreterare för elevärenden
Secretary of student affairs
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
annika.aspholm@mustasaari.fi
annika.aspholm@korsholm.fi
annika.aspholm@korsholm.fi
+358 6 327 7153

Jonas Aspholm
Kaavoituspäällikkö
Planläggningschef
Head of the Land Use Planning
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
jonas.aspholm@mustasaari.fi
jonas.aspholm@korsholm.fi
jonas.aspholm@korsholm.fi
+358 6 327 7175
+358 44 727 7905

Hillevi Aura
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Office Secretary
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
hillevi.aura@mustasaari.fi
hillevi.aura@korsholm.fi
hillevi.aura@korsholm.fi
+358 6 327 7189

Kjell Backlund
Liikuntapaikkavastaava
Idrottsanläggningsanvarig
Sports facility manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
kjell.backlund@mustasaari.fi
kjell.backlund@korsholm.fi
kjell.backlund@korsholm.fi
+358 44 727 7937

Sofia Bagge
Rakennustarkastaja
Byggnadsinspektör
Building inspector
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
sofia.bagge@mustasaari.fi
sofia.bagge@korsholm.fi
sofia.bagge@korsholm.fi
+358 44 424 0346

Marcus Beijar
Hallintojohtaja
Förvaltningsdirektör
Executive Director
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
marcus.beijar@mustasaari.fi
marcus.beijar@korsholm.fi
marcus.beijar@korsholm.fi
+358 6 327 7187
+358 50 911 9787

Ann-Christine Beijar
Kirjanpitäjä
Bokförare
Accountant
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
ann-christine.beijar@mustasaari.fi
ann-christine.beijar@korsholm.fi
ann-christine.beijar@korsholm.fi
+358 6 327 7102
+358 44 424 9164

Fredrik Bengts
Kunnossapidon kiinteistövastaava
Fastighetsansvarig för skötsel
Property maintenance manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
fredrik.bengts@mustasaari.fi
fredrik.bengts@korsholm.fi
fredrik.bengts@korsholm.fi
+358 44 727 7393

Johanna Björkman
Kotouttamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö
Chef för integration och sysselsättningsfrämjande verksamhet
Integration coordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
josefine.haggblom@mustasaari.fi
josefine.haggblom@korsholm.fi
josefine.haggblom@korsholm.fi
+358 6 327 7213
+358 44 7271239

Matias Båsk
Elinkeinopäällikkö
Näringslivschef
Business Development Manager
Kuntakehitys
Kommunutveckling
Municipal development
matias.bask@mustasaari.fi
matias.bask@korsholm.fi
matias.bask@korsholm.fi
+358 6 327 7121
+358 50 5181154

Martina Bäckman
Kaavoitusinsinööri
Planläggningsingenjör
Land Use Planning Engineer
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
martina.backman@mustasaari.fi
martina.backman@korsholm.fi
martina.backman@korsholm.fi
+358 6 327 7158
+358 50 554 4405

Lasse Dahlbäck
Kiinteistövastaava
Fastighetsansvarig
Property manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
lasse.dahlback@mustasaari.fi
lasse.dahlback@korsholm.fi
lasse.dahlback@korsholm.fi
+358 50 69624

Otto Domars
Hyvinvointijohtaja
Välfärdsdirektör
Welfare director
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
otto.domars@mustasaari.fi
otto.domars@korsholm.fi
otto.domars@korsholm.fi

Kim Ehrs
Kunnallistekniikan työjohtaja
Arbetsledare för kommunalteknik
Supervisor for municipal technology
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
kim.ehrs@mustasaari.fi
kim.ehrs@korsholm.fi
kim.ehrs@korsholm.fi
+358 50 69 617

Peter Ehrström
Rakennsutarkastaja
Byggnadsinspektör
Building inspector
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
peter.ehrstrom@mustasaari.fi
peter.ehrstrom@korsholm.fi
peter.ehrstrom@korsholm.fi
+358 6 327 7185
+358 50 69623

Michael Ek
Johtava rakennustarkastaja
Ledande byggnadsinspektör
Leading building inspector
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
michael.ek@mustasaari.fi
michael.ek@korsholm.fi
michael.ek@korsholm.fi
+358 6 327 7186
+358 50 569 7386

Marina Fahlur
Palkkasihteeri
Lönesekreterare
Payroll secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
marina.fahlur@mustasaari.fi
marina.fahlur@korsholm.fi
marina.fahlur@korsholm.fi
+358 6 327 7253

Linda Felixson
Opetuspäällikkö
Undervisningschef
Head of Education
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
linda.felixson@mustasaari.fi
linda.felixson@korsholm.fi
linda.felixson@korsholm.fi
+358 44 424 0330

Niklas Finne
Kartoittaja
Kartläggare
Mapper
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
niklas.finne@mustasaari.fi
niklas.finne@korsholm.fi
niklas.finne@korsholm.fi
+358 6 327 7198
+358 44 727 7901

Jessika Forsman
Palveluneuvoja
Servicerådgivare
Service advisor
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
jessika.forsman@mustasaari.fi
jessika.forsman@korsholm.fi
jessika.forsman@korsholm.fi
06 327 7111

Marie-Louise Forsman
Pääkirjanpitäjä
Huvudbokförare
Chief Accountant
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
marie-louise.forsman@mustasaari.fi
marie-louise.forsman@korsholm.fi
marie-louise.forsman@korsholm.fi
+358 6 327 7108
+358 44 327 7106

Gustav Forss
Mittausteknikko
Mätningstekniker
Survey Engineer
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
gustav.forss@mustasaari.fi
gustav.forss@korsholm.fi
gustav.forss@korsholm.fi
+358 6 327 7179
+358 50 3447902

Janica Fröberg
Konsernihallinnon sihteeri
Koncernförvaltningens sekreterare
Secretary of municipal administration
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
janica.froberg@mustasaari.fi
janica.froberg@korsholm.fi
janica.froberg@korsholm.fi
+358 6 327 7129
+358 44 727 7340

Andreas Granholm
Vesihuoltopäällikkö
Vattenförsörjningschef
Water supply manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
andreas.granholm@mustasaari.fi
andreas.granholm@korsholm.fi
andreas.granholm@korsholm.fi
+358 6 327 7190
+358 50 69615

Julia Grannas
Kotouttamisohjaaja
Integrationshandledare
Integration supervisor
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
julia.grannas@mustasaari.fi
julia.grannas@korsholm.fi
julia.grannas@korsholm.fi
+358 6 327 7957
+358 44727 1288

Janne Haataja
ATK-tukihenkilö
IT-stödperson
IT support
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
janne.haataja@mustasaari.fi
janne.haataja@korsholm.fi
janne.haataja@korsholm.fi
+358 44 424 9142

Allan Hagberg
Kunnallistekniikan päällikkö
Kommunalteknisk chef
Municipal technical manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
allan.hagberg@mustasaari.fi
allan.hagberg@korsholm.fi
allan.hagberg@korsholm.fi
+358 44 424 9166

Ronny Haglund
Vt. Kiinteistöpäällikkö
T.f Fastighetschef
Director of property management
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
ronny.haglund@mustasaari.fi
ronny.haglund@korsholm.fi
ronny.haglund@korsholm.fi
+358 6 327 7141
+358 50 69620

Nicklas Hartvik
ATK-tukihenkilö
IT-stödperson
IT support
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
nicklas.hartvik@mustasaari.fi
nicklas.hartvik@korsholm.fi
nicklas.hartvik@korsholm.fi
+358 6 327 7346
+358 44 727 1286

Mårten Hassel
IT-tukihenkilö
IT-stödperson
IT support
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
marten.hassel@mustasaari.fi
marten.hassel@korsholm.fi
marten.hassel@korsholm.fi
+358 44 424 0310

Leena Havu-Erhie
Sunniittelija/ Welcome Office Palveluneuvoja
Planerare/ Welcome Office Servicerådgivare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
leena.havu-erhie@mustasaari.fi
leena.havu-erhie@korsholm.fi
leena.havu-erhie@korsholm.fi
+358 6 327 7267
+358 44 727 1386

Iita-Mari Hellberg
Tiedonhallinnan asiantuntija
Sakkunnig inom informationshantering
Registrar
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
iita-mari.hellberg@mustasaari.fi
iita-mari.hellberg@korsholm.fi
iita-mari.hellberg@korsholm.fi
+358 6 327 7145
+358 44 727 1273

Anne Holmback
Kaavoittaja
Planläggare
Land Use Planner
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
anne.holmback@mustasaari.fi
anne.holmback@korsholm.fi
anne.holmback@korsholm.fi
+358 6 3277172
+358 44 727 1223

Fredrik Holmberg
IT-arkkitehti
IT-arkitekt
IT architect
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
fredrik.holmberg@mustasaari.fi
fredrik.holmberg@korsholm.fi
fredrik.holmberg@korsholm.fi
+358 6 327 7156
+358 50 543 0556

Mats Häggback
Hallinnollinen palkkasihteeri
Administrativ lönesekreterare
Administrative payroll secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
mats.haggback@mustasaari.fi
mats.haggback@korsholm.fi
mats.haggback@korsholm.fi
+358 6 327 7107

Christina Häggblom
Palkkasihteeri
Lönesekreterare
Payroll secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
christina.haggblom@mustasaari.fi
christina.haggblom@korsholm.fi
christina.haggblom@korsholm.fi
+358 6 327 7219

Nina Högbacka-Wägar
Hallintosihteeri
Förvaltningssekreterare
Administrative Secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
nina.hogbacka-wagar@mustasaari.fi
nina.hogbacka-wagar@korsholm.fi
nina.hogbacka-wagar@korsholm.fi
+358 6 327 7147

Tanja Jakobsson
Ehkäisevä päihdetyöntekijä
Rusmedelsförebyggare
Drug prevention
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
tanja.jakobsson@mustasaari.fi
tanja.jakobsson@korsholm.fi
tanja.jakobsson@korsholm.fi
+358 6 327 7088
+358 44 424 0395

Salla Kaattari
Eläinlääkäri (Vöyri)
Veterinär (Vörå)
Veterinarian
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
salla.kaattari@mustasaari.fi
salla.kaattari@korsholm.fi
salla.kaattari@korsholm.fi
+358 50 303 2556

Lars-Henrik Karp
LVI-vastaava
VVS-ansvarig
PHS manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
lars-henrik.karp@mustasaari.fi
lars-henrik.karp@korsholm.fi
lars-henrik.karp@korsholm.fi
+358 44 4249 246

Sari Koikkalainen
Palkkasihteeri
Lönesekreterare
Payroll secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
sari.koikkalainen@mustasaari.fi
sari.koikkalainen@korsholm.fi
sari.koikkalainen@korsholm.fi
+358 6 327 7254

Kansli, Korsholms högstadium
Koulusihteeri, Korsholms högstadium
Skolsekreterare, Korsholms högstadium
School secretary, Korsholms högstadium
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
+358 6 327 7311
+358 44 424 9225

Maria Kronqvist-Berg
Kirjastopalveluiden päällikkö
Chef för bibliotekstjänster
Head of Library Services
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
maria.kronqvist-berg@mustasaari.fi
maria.kronqvist-berg@korsholm.fi
maria.kronqvist-berg@korsholm.fi
+358 44 727 1212

Tommy Lahti
Viestintäsihteeri
Informationssekreterare
Information Secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
tommy.lahti@mustasaari.fi
tommy.lahti@korsholm.fi
tommy.lahti@korsholm.fi
+358 6 327 7144
+358 44 727 7957

Johnny Lahti
ATK-suunnittelija
IT-Planerare
IT planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
johnny.lahti@mustasaari.fi
johnny.lahti@korsholm.fi
johnny.lahti@korsholm.fi
+358 6 327 7110
+358 50 465 1016

Christopher Larsson
Taloussuunnittelija
Ekonomiplanerare
Economy planner
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
christopher.larsson@mustasaari.fi
christopher.larsson@korsholm.fi
christopher.larsson@korsholm.fi
+358 6 327 7170
+358 44 727 1535

Teresa Lehtimäki-Mustajärvi
Siivouspäällikkö
Städchef
Cleaning manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
teresa.lehtimaki-mustajarvi@mustasaari.fi
teresa.lehtimaki-mustajarvi@korsholm.fi
teresa.lehtimaki-mustajarvi@korsholm.fi
+358 6 327 7191
+358 44 727 1528

Anna Lundin-Pirkola
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Office Secretary
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
anna.lundin-pirkola@mustasaari.fi
anna.lundin-pirkola@korsholm.fi
anna.lundin-pirkola@korsholm.fi
+358 6 327 7157
+358 44 727 7347

Johanna Långskog
Elinkeinokoordinaattori
Näringslivskoordinator
Business Development Coordinator
Kuntakehitys
Kommunutveckling
Municipal development
johanna.langskog@mustasaari.fi
johanna.langskog@korsholm.fi
johanna.langskog@korsholm.fi
+358 44 424 0300

Anna-Maria Mattfolk
Ympäristönsuojelupäällikkö
Chef för miljövården
Director of environmental protection
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
anna-maria.mattfolk@mustasaari.fi
anna-maria.mattfolk@korsholm.fi
anna-maria.mattfolk@korsholm.fi
+358 50 336 5013

Gunilla Mörk-Backman
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Office Secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
gunilla.mork-backman@mustasaari.fi
gunilla.mork-backman@korsholm.fi
gunilla.mork-backman@korsholm.fi
+358 6 327 7149

Anne Niemi
Eläinlääkäri (Mustasaari)
Veterinär (Korsholm)
Veterinarian
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
anne.niemi@mustasaari.fi
anne.niemi@korsholm.fi
anne.niemi@korsholm.fi
+358 50 026 3207

Ann-Helen Norrgård
Koulusihteeri
Skolsekreterare
School secretary
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
ann-helen.norrgard@mustasaari.fi
ann-helen.norrgard@korsholm.fi
ann-helen.norrgard@korsholm.fi
+358 6 327 7307
+358 44 424 9229

Barbro Näsman
Koulukuljetuskordinaattori
Skolskjutskoordinator
School transport coordinator
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
barbro.nasman@mustasaari.fi
barbro.nasman@korsholm.fi
barbro.nasman@korsholm.fi
+358 6 327 7159

Kaija Olli
Kielenkääntäjä
Översättare
Translator
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
kaija.olli@mustasaari.fi
kaija.olli@korsholm.fi
kaija.olli@korsholm.fi
+358 6 327 7124

Petra Ollus
Kansliapäällikkö
Kanslichef
Administrative Director
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
petra.ollus@mustasaari.fi
petra.ollus@korsholm.fi
petra.ollus@korsholm.fi
+358 6 327 7151
+358 44 4240 370

Natalia Pada
Kirjanpitäjä
Bokförare
Accountant
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
natalia.pada@mustasaari.fi
natalia.pada@korsholm.fi
natalia.pada@korsholm.fi
+358 6 3277100

Teija Rantala
Kielenkääntäjä
Översättare
Translator
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
teija.rantala@mustasaari.fi
teija.rantala@korsholm.fi
teija.rantala@korsholm.fi
+358 6 327 7143

Julia Rausk
Eläinlääkäri (Kristiinankaupunki)
Veterinär (Kristinestad)
Veterianian (Kristinestad)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
julia.rausk@mustasaari.fi
julia.rausk@korsholm.fi
julia.rausk@korsholm.fi
+358 40 036 2462

Annica Reini
Kulttuurisihteeri
Kultursekreterare
Cultural Secretary
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
annica.reini@mustasaari.fi
annica.reini@korsholm.fi
annica.reini@korsholm.fi
+358 6 327 7165
+358 50 016 2112

Lise-Lott Rintamäki
HR-hallinnoija/ Työsuojelupäällikkö
HR-administratör/ Arbetarskyddschef
HR administrator/ Director of Occupational Health and Safety
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
lise-lott.rintamaki@mustasaari.fi
lise-lott.rintamaki@korsholm.fi
lise-lott.rintamaki@korsholm.fi
+358 6 327 7258
+358 50 69627

Erik Rönnqvist
Rakennuttajainsinööri
Projekteringsingenjör
Project engineer
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
erik.ronnqvist@mustasaari.fi
erik.ronnqvist@korsholm.fi
erik.ronnqvist@korsholm.fi
+358 50 69610

Henrik Sandback
Talousjohtaja
Ekonomidirektör
Chief financial officer
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
henrik.sandback@mustasaari.fi
henrik.sandback@korsholm.fi
henrik.sandback@korsholm.fi
+358 6 327 7109
+358 44 727 7383

Sofia Sandvik
Etsivä nuorisotyöntekijä
Uppsökande ungdomsarbetare
Outreach youth worker
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
sofia.sandvik@mustasaari.fi
sofia.sandvik@korsholm.fi
sofia.sandvik@korsholm.fi
+358 50 465 0591

Liisa Schreibmaier
Eläinlääkäri (Närpiö)
Veterinär (Närpes)
Veterinarian (Närpes)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
liisa.schreibmaier@mustasaari.fi
liisa.schreibmaier@korsholm.fi
liisa.schreibmaier@korsholm.fi
+358 40 026 1667

Catarina Simons
Kaavoittaja
Planläggare
Land Use Planner
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
catarina.simons@mustasaari.fi
catarina.simons@korsholm.fi
catarina.simons@korsholm.fi
+358 6 327 7173
+358 44 727 1393

Anna Sjölund
Vastaava koulukuraattori
Ansvarig skolkurator
Chief school curator
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
anna.sjolund@mustasaari.fi
anna.sjolund@korsholm.fi
anna.sjolund@korsholm.fi
+358 6 327 7120
+358 44 727 1392

Sofia Skog
Eläinlääkäri (Maalahti-Korsnäs)
Veterinär (Malax-Korsnäs)
Veterinarian
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
sofia.skog@mustasaari.fi
sofia.skog@korsholm.fi
sofia.skog@korsholm.fi
+358 50 338 1144

Hannah Skogström
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori
Rusmedelsförebyggande koordinator
Drug prevention coordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
hannah.skogstrom@mustasaari.fi
hannah.skogstrom@korsholm.fi
hannah.skogstrom@korsholm.fi
+358 44 7277391

Jennie Slotte
HR-suunnittelija
HR-planerare
HR planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
jennie.slotte@mustasaari.fi
jennie.slotte@korsholm.fi
jennie.slotte@korsholm.fi
+358 6 327 7105

Maria Smedman
HR-suunnittelija
HR-planerare
HR planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
maria.smedman@mustasaari.fi
maria.smedman@korsholm.fi
maria.smedman@korsholm.fi
+358 6 327 7251
+358 44 727 1505

Kim Smeds
ATK-suunnittelija
IT-Planerare
IT planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
kim.smeds@mustasaari.fi
kim.smeds@korsholm.fi
kim.smeds@korsholm.fi
+358 6 327 7403
+358 50 518 1237

Lena Snellman
Maankäyttöassistentti
Markanvändingsassistent
Land Use Assistant
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
lena.snellman@mustasaari.fi
lena.snellman@korsholm.fi
lena.snellman@korsholm.fi
+358 6 327 7182
+358 44 424 9173

Linda Staffans
Etsivä nuorisotyöntekijä
Uppsökande ungdomsarbetare
Outreach youth worker
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
linda.staffans@mustasaari.fi
linda.staffans@korsholm.fi
linda.staffans@korsholm.fi
+358 44 727 1502

Tommy Stenlund
Ympäristö- ja ympäristöterveydehuollon päällikkö
Miljö- och hälsoskyddschef
Director of Environmental and Health Protection
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
tommy.stenlund@mustasaari.fi
tommy.stenlund@korsholm.fi
tommy.stenlund@korsholm.fi
+358 44 727 1284

Kerstin Stenvall
HR-suunnittelija
HR-planerare
HR planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
kerstin.stenvall@mustasaari.fi
kerstin.stenvall@korsholm.fi
kerstin.stenvall@korsholm.fi
+358 6 327 7220
+358 44 727 1506

Anette Strandberg
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Office Secretary
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
anette.strandberg@mustasaari.fi
anette.strandberg@korsholm.fi
anette.strandberg@korsholm.fi
+358 44 424 9167

Magnus Sundfors
ATK-tukihenkilö
IT-stödperson
IT support
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
magnus.sundfors@mustasaari.fi
magnus.sundfors@korsholm.fi
magnus.sundfors@korsholm.fi
+358 6 3277345
+358 44 7271285

Sofie Svanlund
Kirjanpitäjä
Bokförare
Accountant
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
sofie.svanlund@mustasaari.fi
sofie.svanlund@korsholm.fi
sofie.svanlund@korsholm.fi
+358 6 327 7257
+358 44 424 9165

Ulrica Taylor
Pedagoginen suunnittelija
Pedagogisk planerare
Pedagogical planner
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
ulrica.taylor@mustasaari.fi
ulrica.taylor@korsholm.fi
ulrica.taylor@korsholm.fi
+358 44 727 1237

Mikael Torp
ATK-suunnittelija
IT-Planerare
IT planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
mikael.torp@mustasaari.fi
mikael.torp@korsholm.fi
mikael.torp@korsholm.fi
+358 6 327 7112
+358 50 518 1170

Anna Törnroos-Mård
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päällikkö
Chef för småbarnspedagogik och förskola
Director of early childhood education and preschool
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
anna.tornroos-mard@mustasaari.fi
anna.tornroos-mard@korsholm.fi
anna.tornroos-mard@korsholm.fi
+358 6 327 7215
+358 44 727 1255

Mila Ulvinen
Kielenkääntäjä
Översättare
Translator
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
mila.ulvinen@mustasaari.fi
mila.ulvinen@korsholm.fi
mila.ulvinen@korsholm.fi
+358 6 327 7142

Denice Vesterback
Sivistysjohtaja
Bildningsdirektör
Director of education
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
denice.vesterback@mustasaari.fi
denice.vesterback@korsholm.fi
denice.vesterback@korsholm.fi
+358 6 327 7167
+358 50 599 4673

Kaisa Vesterinen-Kern
HR-päällikkö
HR-chef
HR Director
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
kaisa.vesterinen-kern@mustasaari.fi
kaisa.vesterinen-kern@korsholm.fi
kaisa.vesterinen-kern@korsholm.fi
+358 6 327 7155
+358 44 727 7903

Simon Weiner
Kaavoittaja
Planläggare
Land Use Planner
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
simon.weiner@mustasaari.fi
simon.weiner@korsholm.fi
simon.weiner@korsholm.fi
+358 44 424 0372

Emma Woivalin
Valvontaeläinlääkäri
Tillsynsveterinär
Veterinary enforcement officer
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
emma.woivalin@mustasaari.fi
emma.woivalin@korsholm.fi
emma.woivalin@korsholm.fi
+358 44 727 1371

Jim Åkerholm
Kaavoittaja
Planläggare
Land Use Planner
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
jim.akerholm@mustasaari.fi
jim.akerholm@korsholm.fi
jim.akerholm@korsholm.fi
+358 6 327 7178
+358 44 727 1513

Mikael Österberg
Vapaa-aikapäällikkö
Fritidschef
Leisure manager
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Educational services
mikael.osterberg@mustasaari.fi
mikael.osterberg@korsholm.fi
mikael.osterberg@korsholm.fi
+358 6 327 7162
+358 44 424 9135

Tony Östersund
Maankäyttöinsinööri
Markanvändningsingenjör
Land Use Engineer
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
tony.ostersund@mustasaari.fi
tony.ostersund@korsholm.fi
tony.ostersund@korsholm.fi
+358 6 327 7177
+358 44 424 9136